domekbytzahrada.cz

BluePool Bazénový chlor šok granulát 1 kg

Hodně povedený produkt BluePool Bazénový chlor šok granulát 1 kg od spolehlivého výrobce BluePool je k dispozici momentálně v naši nabídce za extra cenu. Aktuálně stojí u nás 299 Kč. EAN: 8595191207014
BluePool Bazénový chlor šok granulát 1 kg
Ověřit dostupnost
Značka: BluePool
299
Popis produktu

Bazénový chlor šok granulát 1 kg

Granulát pro krátkodobé rychlé zachlorování.

Rychlorozpustný granulát vhodný především k šokovému ošetření vody při nárůstu řas a k pravidelnému šokovému chlorování. Pravidelné šokové chlorování by se mělo provádět každé 2 až 3 týdny, minimálně však alespoň jedenkrát za měsíc. Toto ošetření pomůže z vody odstranit mikroorganismy, které si na běžné chlorování přivykli, pomůže také částečně odstranit vázaný chlor.

Obsah: 1 kg

Fyzikální nebezpečí:
H272 Může zesílit požár, oxidant.

Nebezpečí pro zdraví:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Chlor šok bezpečnostní list.